Politika integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika

TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. na Hrvatskom tržištu nudi viličare branda LINDE te uslugu servisiranja viličara Linde. Svjesni vrijednosti koje predstavlja brand Linde u području viličara odlučni smo u ostvarenju daljnjeg razvoja i poboljšanja našeg poslovanja uz zadržavanje i povećanje kvalitete koju pružamo kupcima, odgovornu i učinkovitu zaštitu sigurnosti rada za naše zaposlenike i odgovornu i učinkovitu zaštitu okoliša u kojem djelujemo prihvaćanjem slijedećih smjernica u našem radu:

KUPCI

Našim kupcima želimo osigurati stručnu podršku i iskustvo iz područja nabave i održavanja viličara. Svakom kupcu želimo pružiti individualan pristup u cilju što detaljnijeg upoznavanja njihovih potreba, zahtjeva i očekivanja te osiguranja dugoročnih partnerskih odnosa.

PROIZVODI I USLUGE

Prodajemo i iznajmljujemo viličare branda Linde, te za iste nudimo uslugu servisiranja uz stalnu brigu o  ukupnom životnom ciklusu naših proizvoda koje nudimo. Brand Linde garantira visoku kvalitetu kako svojih proizvoda tako i kvalitetu usluge koje nudi za svoje proizvode.

ZAPOSLENICI

Zadovoljni, kompetentni i motivirani zaposlenici i građenje partnerskog odnosa s njima su garancija našeg uspjeha. Nastojimo  održavati visoku razinu stručnosti našeg osoblja za obavljanje poslova u okviru naše djelatnosti. Nastojimo poduzimati sve razumne korake kako bismo osigurali sigurnost i zdravlje svih naših zaposlenika, te poduzimamo potrebne korake u primjeni procedura kojima se osigurava da naše osoblje nije izloženo dodatnom riziku. Svijest o osobnoj odgovornosti zaposlenika za aktivnosti kojima djeluju na integrirani sustav upravljanja bitan je element uspješnosti našeg integriranog sustava upravljanja.

RADNI UVJETI

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada i zaštite zdravlja zaposlenika a u cilju sprečavanja nastanka ozljeda ili ugrožavanja zdravlja zaposlenika te zaštite okoliša od mogućeg onečišćenja provođenjem naših aktivnosti.

DOBAVLJAČI

Naši dobavljači su naši partneri koji garantiraju kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda, te sigurnu, točnu i pravovremenu isporuku. Svi naši ključni dobavljači su upoznati sa zahtjevima našeg integriranog sustava upravljanja a koji se odnose na naš partnerski odnos.

ZAKONSKI I OSTALI ZAHTJEVI

Pratimo i usklađujemo se sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na naše poslovanje. Uskladili smo se i poštujemo zahtjeve normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Uz naše zakonske obveze, uvodimo i niz internih pravila rada kako bismo uspostavili adekvatan standard sigurnosti za naše zaposlenike.

OKOLIŠ

Svojim aktivnostima želimo što je moguće manje negativno utjecati na okoliš u kojem djelujemo te želimo stalno poboljšavati naš sustav zaštite okoliša. U tom cilju analiziramo aspekte okoliša i nadziremo utvrđene značajne aspekte okoliša u svrhu sprečavanja onečišćavanja okoliša tijekom izvođenja naših poslovnih aktivnosti.

KVALITETA

Praćenjem ostvarenja naših ključnih procesa, preispitivanjem našeg načina rada i provođenjem poboljšanja želimo svim našim partnerima – kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i ostalim zainteresiranim stranama isporučiti proizvod, uslugu i ostale aktivnosti sukladno njihovim zahtjevima i očekivanjima na njihovo i naše zadovoljstvo.

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

Razvijati društvenu odgovornost kompanije i aktivno sudjelovati u aktivnostima zajednice u kojoj djelujemo.

Temeljem ovih smjernica težimo uvijek postavljati jasne, mjerljive, vremenski određene i prihvatljivo ambiciozne ciljeve za unapređenje našeg integriranog sustava upravljanja.