Politika integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom na radu i zdravljem zaposlenika

POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA

TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. na Hrvatskom tržištu nudi viličare branda LINDE te uslugu
servisiranja viličara Linde. Svjesni vrijednosti koje predstavlja brand Linde u području viličara odlučni
smo u ostvarenju daljnjeg razvoja i poboljšanja našeg poslovanja uz zadržavanje i povećanje
kvalitete koju pružamo kupcima, odgovornu i učinkovitu zaštitu sigurnosti rada za naše zaposlenike i
odgovornu i učinkovitu zaštitu okoliša u kojem djelujemo prihvaćanjem slijedećih smjernica u našem
radu:

KUPCI

Našim kupcima želimo osigurati stručnu podršku i iskustvo iz područja nabave i održavanja viličara.
Svakom kupcu želimo pružiti individualan pristup u cilju što detaljnijeg upoznavanja njihovih potreba,
zahtjeva i očekivanja te osiguranja dugoročnih partnerskih odnosa.

PROIZVODI I USLUGE

Prodajemo i iznajmljujemo viličare branda Linde, te za iste nudimo uslugu servisiranja uz stalnu
brigu o ukupnom životnom ciklusu naših proizvoda koje nudimo. Brand Linde garantira visoku
kvalitetu kako svojih proizvoda tako i kvalitetu usluge koje nudi za svoje proizvode.

ZAPOSLENICI

Zadovoljni, kompetentni i motivirani zaposlenici i građenje partnerskog odnosa s njima su garancija
našeg uspjeha. Nastojimo održavati visoku razinu stručnosti našeg osoblja za obavljanje poslova u
okviru naše djelatnosti. Nastojimo poduzimati sve razumne korake, uz sudjelovanje i konzultacije s
radnicima i njihovim predstavnicima kako bismo Osigurali sigurnost i zdravlje svih naših zaposlenika.
Poduzimamo potrebne korake u primjeni procedura kojima se osigurava da naše osoblje nije izloženo
dodatnom riziku. Svijest o osobnoj odgovornosti zaposlenika za aktivnosti kojima djeluju na integriranisustav upravljanja bitan je element uspješnosti našeg integriranog sustava upravljanja.

DOBAVLJAČI

Naši dobavljači su naši partneri koji garantiraju kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda, te sigurnu, točnu
i pravovremenu isporuku. Svi naši ključni dobavljači su upoznati sa zahtjevima našeg integriranog sustava upravljanja a koji se odnose na naš partnerski odnos.

ZAKONSKI I OSTALI ZAHTJEVI

Pratimo i usklađujemo se sa zakonskim zahtjevima koji se odnose na naše poslovanje. Uskladili smo
se i poštujemo zahtjeve normi ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Uz naše zakonske obveze, uvodimo i niz internih pravila rada kako bismo uspostavili adekvatan
standard sigurnosti za naše zaposlenike.

OPASNOSTI, RIZICI, PRILIKE

Provodimo i stalno nadziremo potrebne uvjete rada s aspekta sigurnosti rada, zaštite zdravlja
zaposlenika, zaštite okoliša a u cilju otklanjanja opasnosti i smanjivanju rizika za nastanak ozljeda,
za ugrožavanje zdravlja zaposlenika te zaštite okoliša od mogućeg onečišćenja provođenjem naših
aktivnosti.
Provodimo utvrđivanje rizika i prilika vezanih i uz kontekst naše organizacije (interni i eksterni),
potrebe i očekivanja naših ključnih zaineresiranih strana (kupci, zaposlenici, dobavljači,
zakonodavac, lokalna zajednica, te ostali poslovni partneri) te planiramo i provodimo aktivnosti kako
bismo utvrđene rizike izbjegli ili smanjili njihov negativan utjecaj, a utvrđene prilike maksimalno
iskoristili.

OKOLIŠ

Svojim aktivnostima Želimo što je moguće manje negativno utjecati na okoliš u kojem djelujemo te
želimo stalno poboljšavati naš sustav zaštite okoliša. U tom cilju analiziramo aspekte okoliša i
nadziremo utvrđene značajne aspekte okoliša u svrhu sprečavanja onečišćavanja okoliša tijekom
izvođenja naših poslovnih aktivnosti.

KVALITETA

Praćenjem ostvarenja naših ključnih procesa, preispitivanjem našeg načina rada i provođenjem
poboljšanja želimo svim našim partnerima kupcima, zaposlenicima, dobavljačima i ostalim
zainteresiranim stranama isporučiti proizvod, uslugu i ostale aktivnosti sukladno njihovim zahtjevima
i očekivanjima na njihovo i naše zadovoljstvo.

DRUŠTVENA ZAJEDNICA

Razvijati društvenu odgovornost kompanije i aktivno sudjelovati u aktivnostima zajednice u kojoj
djelujemo.
Temeljem ovih smjernica težimo uvijek postavljati jasne, mjerljive, vremenski određene i prihvatljivo
ambiciozne ciljeve za unapređenje našeg integriranog sustava upravljanja.